Znajdź dotację


Dotacje na Odnawialne źródła energii (OZE)

Na naszym portalu możesz sprawdzić dotacje na odnawialne źródła energii (OZE) w całym kraju. Wybierz województwo oraz rodzaj dotacji. Informujemy o dofinansowaniu na fotowoltaikę, pompy ciepła, kolektory, turbiny wiatrowe i rekuperatory. Dotyczą one osób fizycznych, firm, przedsiębiorstw, rolników, gospodarstw, spółdzielni i wspólnot.


40% WFOŚiGW Szczecin

Zachodniopomorskie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Zachodniopomorskie
0zł wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument zachodniopomorskie


30% mikroinstal. prosumenckie - WFOŚiGW Lublin

Lubelskie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Lubelskie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej


45% Ochrona powietrza - WFOŚiGW Warszawa

Mazowieckie
Dotacja dla osób fizycznych
Kolektory
Mazowieckie
Do 5.000zł

Dowiedz się więcej


30% Prosument Opolski

Opolskie
Dotacja dla spółdzielni i wspólnot
Fotowoltaika
Opolskie
45 000zł

Dowiedz się więcej


30% Prosument Opolski

Opolskie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Opolskie
15 000zł

Dowiedz się więcej


25% Ochrona powietrza - WFOŚiGW Warszawa (fotowoltaika)

Mazowieckie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Mazowieckie
Do 7.500zł

Dowiedz się więcej


40% Prosument - BOŚ Bank

Cały Kraj
Dotacja dla spółdzielni i wspólnot
Fotowoltaika
Cały kraj
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument program prosument dofinansowanie prosument dofinansowanie dotacja prosument


40% dotacji - Prosument - WFOŚiGW Szczecin

Zachodniopomorskie
Dotacja dla spółdzielni i wspólnot
Fotowoltaika
Zachodniopomorskie
0zł wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument zachodniopomorskie


40% WFOŚiGW Toruń

Kujawsko-Pomorskie
Dotacja dla spółdzielni i wspólnot
Fotowoltaika
Kujawsko-pomorskie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument - kujawsko-pomorskie spółdzielnie mieszkaniowe


40% WFOŚiGW Toruń

Kujawsko-Pomorskie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Kujawsko-pomorskie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument - kujawsko-pomorskie


40% WFOŚiGW Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie
Dotacja dla spółdzielni i wspólnot
Fotowoltaika
Warmińsko-mazurskie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument - warmińsko-mazurskie spółdzielnie mieszkaniowe


40% WFOŚiGW Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Warmińsko-mazurskie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

prosument warmińsko-mazurskie


30% WFOŚiGW Łódź

Łódzkie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Łódzkie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

dotacja na oze środki na termomodernizację fotowoltaika oze


40% WFOŚiGW Łódź

Łódzkie
Dotacja dla osób fizycznych
Fotowoltaika
Łódzkie
0% wkładu własnego!

Dowiedz się więcej

dotacja na oze środki na termomodernizację fotowoltaika oze