Fotowoltaika od 139 zł miesięcznie

Sprawdź ile zaoszczędzisz!

Zamów darmową wycenę swojego zestawu i sprawdź ile zaoszczędzisz!

Przygotujemy dla Ciebie za darmo

Indywidualną wycenę zestawu


Kalkulację Twoich oszczędności

Wstępny projekt Twojej instalacji

Znajdź dotację


30% WFOŚiGW Łódź

Łódzkie

Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu.

Celem programu jest wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania i są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie województwa łódzkiego. W przypadku, gdy nieruchomość, dla potrzeb której planowana będzie  termomodernizacja lub modernizacja źródła ciepł jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

Dokładniejszych informacji udzielają: 
Michał Ochota    42 663 41 68    mochota(at)wfosigw.lodz.pl
Anna Żurańska   42 663 41 80    azuranska(at)wfosigw.lodz.pl

Lista banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi dostępna jest na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

UWAGA!
WFOŚiGW w Łodzi nie ma wpływu na koszty obsługi kredytu pobierane przez banki (marże, prowizje, inne opłaty). Oferty kredytowe wybranych banków są zróżnicowane, a wybór banku należy do indywidualnej decyzji Wnioskodawcy. 

 


Dotacja: 30%
Typ: Dotacja + kredyt
Budynek: W budowie
Nabór wniosków od 2015-03-01 do 2015-09-30
Data wydatkowania 2015-03-01 do 2017-12-31

Powrót

dotacja na oze środki na termomodernizację fotowoltaika oze