Znajdź dotację


30% mikroinstal. prosumenckie - WFOŚiGW Lublin

Lubelskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2015 r. udziela dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. 

Program skierowany jest  do osób fizycznych zainteresowanych: 

  • budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
  • budową przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/d,

Dotacja może wynosić do 30% kwoty udzielonego kredytu przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych brutto,
tj. kosztów zakupu i montażu instalacji OZE lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać w placówkach BOŚ S.A. na terenie województwa lubelskiego.
Komplet wymaganych dokumentów można pobrać w siedzibie Banku Ochrony Środowiska. 

Warunki pożyczki: 

  • Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 60 miesięcy, 
  • Prowizja banku wynosi 2%,
  • Oprocentowanie w skali roku 4,65%,

Dokładniejsze informacje udzielone są za pośrednictwem infolinii, tel. 81 535 06 10

lub pod numerem:  tel. 81 535 06 24 (Pani Dorota Oleszek)

 

 

 


Dotacja: 30%
Typ: Dotacja + kredyt
Budynek:


Powrót