Fotowoltaika od 139 zł miesięcznie

Sprawdź ile zaoszczędzisz!

Zamów darmową wycenę swojego zestawu i sprawdź ile zaoszczędzisz!

Przygotujemy dla Ciebie za darmo

Indywidualną wycenę zestawu


Kalkulację Twoich oszczędności

Wstępny projekt Twojej instalacji

Znajdź dotację


30% Prosument Opolski

Opolskie

Refundacja 30% kosztów instalacji

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

  • pompy ciepła,
  • instalacje solarne,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • małe elektrownie wiatrowe,

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Budżet Programu na rok 2015 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 mln. zł.

W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:

1)  w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:

  • 15 000 zł dla osób fizycznych,
  • 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

2) w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:

  • 30 000 zł dla osób fizycznych,
  • 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Dane kontaktowe: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Starszy Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150
Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103
www.wfosigw.opole.pl, sekretariat@wfosigw.opole.pl


Dotacja: 30%
Typ: Refundacja poniesionych kosztów
Budynek: Istniejący
Nabór wniosków od 2014-11-01 do 2017-12-31

Powrót