Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

 • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
 • Dodatkowy rok gwarancji
 • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 3 February 2015        AUTOR:

Kim jest potencjalny polski prosument?

Spółka RWE Polska zleciła badanie opinii publicznej, z którego jednoznacznie wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych zainwestować w panele fotowoltaiczne. Kim jest potencjalny polski prosument? Ile byłby w stanie zainwestować w instalacje fotowoltaiczne? Na te wszystkie pytania odpowiedź można znaleźć w przeprowadzonym przez RWE badaniu.

Co piąty Polak chce być prosumentem

Z badania opublikowanego przez RWE wynika, że aż 21% badanych zadeklarowało chęć inwestycji w fotowoltaikę. Pod warunkiem jednak, że inwestycja zwróciłaby się w ciągu 5 lat, a same panele kosztowałyby około 10 000 złotych. Dokładnie taki sam odsetek ankietowanych stwierdził, że fotowoltaika leży poza obszarem ich zainteresowań. Równocześnie aż 50% ankietowanych nie jest zainteresowanych taką inwestycją, tłumacząc, że albo nie mają możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych, albo nie mają wpływu na decyzję montażu takiej instalacji. Pozostała część badanych (8%) nie było w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie.

Kim jest potencjalny polski prosument?

Największa grupa potencjalnych polskich prosumentów zaznaczyła, że ich zarobki mieszczą się w 

granicach od 1501 do 4000 złotych netto.

 •  46% zarabia od 2501 do 4000 netto,
 •  21% zarabia od 1501 do 2500 netto, 
 •  17% zarabia poniżej 1500 netto, 
 •  również 17% zarabia powyżej 4000 netto.

Wiek osób, które zadeklarowały chęć zainwestowania w fotowoltaikę, kształtuje się następująco:

 • 23% to osoby poniżej 29 roku życia,
 • 21% to osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 30-39,
 • również 21% to osoby, które skończyły 60 lat,
 • 18% mieści się w przedziale wiekowym 40-49,
 • 17% to osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 50-59.

Dodatkowo aż 81% potencjalnych prosumentów zadeklarowało chęć inwestycji w panele fotowoltaiczne w drodze leasingu – przy koszcie rocznym 1000 złotych i oszczędnościach na rachunku za energię elektryczną przekraczających 1000 złotych w skali roku.Potencjalny polski prosument mieszka na obszarach wiejskich (51%). W miastach powyżej 200 000 mieszkańców mieszka 15%, 12% w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, a 8% w miejscowościach do 50 000. Ponad połowa (59%) potencjalnych polskich prosumentów mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub zabudowie szeregowej. W budynkach wielorodzinnych lub blokach mieszka pozostałe 41%.

Co najbardziej zachęca Polaków do inwestycji w fotowoltaikę?

Ankietowani mieli możliwość zaznaczenia dwóch czynników, które najbardziej zachęcają ich do inwestycji w fotowoltaikę. Aż 57% badanych wskazało na możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Kolejną najpopularniejszą odpowiedź, czyli niezależność od firm produkujących energię elektryczną, zaznaczyło 15% respondentów. Podium zamyka chęć czynnego udziału w ochronie środowiska z 13%.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Na to pytanie (i wiele innych) odpowiedź można znaleźć w tej części naszego portalu: fotowoltaika.

O RWE:

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zatrudnia 66 tysięcy osób, zaopatruje więcej niż 16 milionów klientów w energię elektryczną i ponad 7 milionów klientów w gaz. RWE jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii. Obecne jest także w Europie Środkowej. Działa nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Największymi firmami należącymi do RWE w Polsce są RWE Polska – odpowiedzialna wspólnie ze spółką RWE East za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię około 900 tysiącom klientów oraz firma RWE Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka RWE Group Business Services Polska (RWE GBS Polska) odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu RWE w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT. Do RWE w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy 197 megawatów.

Powrót