Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

  • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
  • Dodatkowy rok gwarancji
  • Stały kontakt z ekspertami portalu.

FIT - Forum Innowacyjnych Technologii

DODANO: 27 March 2017        AUTOR: Zespół EkoFachowcy.pl

FIT, czyli Forum Innowacyjnych Technologii, to konferencja naukowa zrzeszająca środowiska

akademickie z całej Polski. Podczas spotkania studenci oraz doktoranci będą mieli przyjemnośd

zaprezentowad interesujące i nowatorskie pomysły, skupiające się głównie w trzech blokach

tematycznych: Energetyki i Ochrony Środowiska, Technologii Informacyjnych, a także Inżynierii

Mechanicznej, Automatyki i Robotyki. Motywem przewodnim konferencji będzie szeroko pojęta

innowacyjnośd, a tematyka została tak dobrana, by pokazad jak najszersze spektrum nowoczesnych

rozwiązao technologicznych.

Warto zaznaczyd, że korzyści z udziału w Forum to nie tylko poszerzenie swoich horyzontów, ale

również możliwośd nawiązania znajomości ze środowiskiem akademickim z całej Polski. Ponadto

zostanie przygotowana monografia online, w której znajdą się artykuły uczestników Forum

Innowacyjnych Technologii. Autorzy najlepszych prac otrzymają możliwośd publikacji swoich

artykułów we współpracujących z FIT-em czasopismach naukowych. Na szczególną uwagę zasługuje

fakt, że wiele z nich to czasopisma punktowane z listy MNiSW.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia, działające

przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koło zrzesza kreatywnych

młodych ludzi z zapałem do nauki, realizujących interdyscyplinarne projekty.

Forum Innowacyjnych Technologii odbędzie się w dniach 19-21 maja 2017 roku. Miejscem spotkania

studentów oraz doktorantów z całej Polski będzie miejscowośd Poronin, słynąca z walorów

turystycznych. Planowane są również atrakcje urozmaicające pobyt i sprzyjające nawiązywaniu

znajomości.

Szczegółowe informacje, program konferencji i formularz rejestracyjny na stronie FIT:

www.fit.agh.edu.pl

Zapraszamy również do śledzenia aktualności:

www.facebook.com/ForumInnowacyjnychTechnologii

Powrót