Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

  • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
  • Dodatkowy rok gwarancji
  • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 3 February 2015        AUTOR:

Prosument: banki już mogą przygotowywać wnioski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił start naboru wniosków dla banków w ramach programu „Prosument”. 

Zasady udziału banków w programie Prosument

Banki chcące uczestniczyć w programie „Prosument” musza złożyć w sumie dwa wnioski. Pierwszy o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, drugi o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. W efekcie zyskają prawo do zawierania z beneficjentami programu „Prosument” umów kredytowych wraz z dotacją na przedsięwzięcia ujęte w ramach zasad Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Aktualnie uruchomiony nabór wniosków jest częścią tak zwanej części pilotażowej programu „Prosument” i dotyczy przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017 z zastrzeżeniem, że umowa o kredyt i dotację musi zostać zawarta do końca 2015 roku. W sumie na ten etap programu „Prosument” przeznaczone zostanie 200 milionów złotych. Uprawnione do składania wniosków o uczestnictwo w programie „Prosument” są banki – z dopuszczeniem grup bankowych, np. konsorcjów i zrzeszeń. Wnioski można składać od 16.01.2015 roku, zakończenie naboru wniosków ustalono na 30.01.2015 roku. Banki, które zakwalifikują się do udziału w programie, będą mogły udzielać beneficjentom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w formie:

  • dotacji stanowiącej 20-40% dofinansowania połączonej z 
  • kredytem bankowym (oprocentowanie 1% w skali roku) na pozostałe koszty kwalifikowane.

Procedura wyboru banków w programie Prosument 

W umowie zawartej z NFOŚiGW banki muszą samodzielnie określić termin, w którym rozpocznie się przyjmowanie wniosków od beneficjentów programu „Prosument”. Każda jednostka finansowa kwalifikująca się do udziału w programie może ubiegać się o środki na udostępnienie w 2015 roku w wysokości od 5 milionów do 20 milionów złotych – bez możliwości przekroczenia tego zakresu w żadną stronę. Do uczestnictwa w programie koniecznym jest złożenie obydwu wniosków, o których pisaliśmy już powyżej. Banki mogą składać swoje zgłoszenia bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo drogą pocztową na adres Funduszu.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej NFOŚiGW.

Powrót