Fundacja BOŚ stawia na słońce i edukację

Z początkiem października 2014 r. dzięki działaniom Fundacji Banku Ochrony Środowiska i wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszyła nowa ogólnopolska kampania edukacyjna „Postaw na słońce”. Ma ona zachęcać Polaków do zainteresowania się tematem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i upowszechnienia w świadomości społecznej pojęcia prosument.

W ramach kampanii w całej Polsce zaczynają pojawiać się billboardy informacyjne. Stworzono również dedykowany akcji portal internetowy postawnaslonce.pl zawierający m.in. szereg materiałów edukacyjnych, kalkulatory zużycia energii oraz dokumenty prawne dotyczące OZE. Fundacja BOŚ planuje także m.in. organizację audycji i konkursów radiowych oraz szereg publikacji w prasie. 

Razem z akcją „Postaw na słońce” ruszył także konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w którym pula nagród wynosi 60 tysięcy złotych. Szkolne zespoły muszą się jednak śpieszyć z zapisami – rejestracja otwarta jest tylko do końca października tego roku. 

Polacy o OZE wiedzą niewiele

Okazuje się, że Polacy wiedzą niewiele o Odnawialnych Źródłach Energii. Fundacja BOŚ we wrześniu tego roku zleciła TNS Global przeprowadzenie badań ankietowych, z których jednoznacznie wynika, że poziom świadomości Polaków w tej kwestii pozostawia wiele do życzenia. Zaledwie jedna trzecia ankietowanych była w stanie powiedzieć czym tak właściwie są Odnawialne Źródła Energii.

Fotowoltaika to dla Polaków czarna magia 

Jeszcze gorzej jest z wiedzą Polaków, jeśli chodzi fotowoltaikę. 95% ankietowanych nie wie czym różnią się kolektory słoneczne od modułów fotowoltaicznych. Dla porządku przypomnimy, że kolektory słoneczne energię słońca przekształcają w ciepło, a moduły fotowoltaiczne zmieniają energię słoneczną w elektryczną. 

Na szczęście zdecydowanie lepiej wygląda wiedza o możliwość skorzystania z programów rządowych i środków publicznych wspierających montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w prywatnych domach. Jedynie co dziesiąty Polak  nie wie o ich istnieniu.

Oszczędzaj dzięki energii słonecznej 

Sprawujące opiekę merytoryczną nad projektem Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej przygotowało szereg wyliczeń na potrzeby kampanii. Wynika z nich m.in., że przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe, dzięki zastosowaniu rozwiązań fotowoltaicznych pozwalających na samodzielną produkcję prądu, może zaoszczędzić rocznie ponad 2 tysiące złotych, obniżając rachunki za energię z 2475 do 275 złotych. 

Program „Prosument” wspiera OZE 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że już istnieje program, który ma na celu wspieranie rozwiązań z zakresu OZE. Mamy tu na myśli działający przy wsparciu NFOŚiGW program „Prosument”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na montaż m.in.: małych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i biomasy. Dzięki programowi każdy konsument energii elektrycznej może stać się prosumentem, a więc równocześnie produkować, konsumować i sprzedawać energię elektryczną.