Powstała największa farma fotowoltaiczna w Polsce

Na granicy Gdańska i Przejazdowa powstała niedawno największa w Polsce farma fotowoltaiczna. Inwestycja została przeprowadzona przez Grupę Energa, a jej celem jest dołączenie energii słonecznej do już wykorzystywanych przez tę spółkę odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły inwestycji

Nowopowstała farma to w sumie 6292 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,636 MWp. Zajmują one niebagatelny obszar 25 tys. metrów kwadratowych, czyli więcej niż trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Grupa Energa szacuje, że farma wytworzy rocznie 1,5 GWh energii, co zwiększy moc energii pochodzącej z OZE produkowanej w spółce o 0,5%. Nie jest to wiele, ale warto pamiętać, że Energa swoją najnowszą inwestycję, a równocześnie pierwszą instalację fotowoltaiczną, traktuje jako źródło doświadczeń, które zostaną wykorzystane w przyszłości.

Jest to równocześnie dopełnienie celów strategicznych spółki, która planuje ciągłe powiększanie udziału energii pochodzącej z OZE w swojej produkcji.

Ile to wszystko kosztowało?

Grupa Energa zadeklarowała, że koszt inwestycji to prawie 9,5 mln złotych, a prace trwały dwa miesiące. Zyski jednak są nie do przecenienia – inwestycja będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne 720 średnich gospodarstw domowych.

Fotowoltaika w Polsce

Inwestycja przeprowadzona przez Grupę Energa znacząco zwiększy moc już istniejących w Polsce instalacji fotowoltaicznych. Z ostatnich danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że moc istniejących w naszym kraju instalacji fotowoltaicznych to zaledwie 3MW. Całkowitą moc OZE w Polsce szacuje się na 6 tys. MW, więc udział energii słonecznej wśród innych źródeł odnawialnych jest wciąż niewielki.

Planowane inwestycje fotowoltaiczne

Gdańska farma fotowoltaiczna to dopiero początek. Grupa Energa ma także w planach budowę elektrowni fotowoltaicznej. Inwestycja ma powstać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i mieć moc 4MW.