Warmia i Mazury dołączyły do programu Prosument

Program „Prosument” mający na celu finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii nabiera coraz szybszego tempa. Pod koniec października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał na swojej stronie internetowej informację, że do programu dołączył wojewódzki fundusz w Olsztynie.

Ambitne plany WFOŚiGW w Olsztynie

Wojewódzki fundusz w Olsztynie ma zamiar jeszcze w tym roku ogłosić nabór wniosków na mikroinstalacje w ramach programu „Prosument”. Skąd ten pośpiech? Z przeprowadzonej analizy rynkowej wynika, że chętnych do korzystania z dofinansowania jest multum, mimo że olsztyńska część programu uruchomiona zostanie zanim do „Prosumenta” dołączą banki ze swoją ofertą kredytowania inwestycji w OZE.

Fundusz wojewódzki w Olsztynie na razie ma otrzymać z NFOŚiGW 5 milionów złotych.

Rzeszów następny w kolejce do programu „Prosument”

NFOŚiGW podał także do informacji publicznej wiadomość, że następnym funduszem wojewódzkim, który przystąpi do programu „Prosument” będzie Rzeszów. W momencie, gdy tak się stanie, fundusze wojewódzkie wykorzystają łącznie 75% ze środków zaplanowanych na najbliższe dwa lata. Ile to dokładnie? Kwota jest niebagatelna, bo wynosi aż 75 ze 100 milionów złotych.

Czym się różni dofinansowanie otrzymane za pośrednictwem WFOŚiGW?

Pamiętajmy, że w momencie pozyskiwania funduszy ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie może być na innych zasadach niż to z NFOŚiGW, Fundusze mogą ustalać część zasad samodzielnie, dostosowując je do lokalnych warunków i potrzeb danego regionu.