Energia słoneczna i poziom nasłonecznienia

Słońce jest jednym ze źródeł odnawialnej energii wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jest to alternatywa dla paliw kopalnych, których ciągłe eksploatowanie powoduje, że zasoby bardzo szybko się kurczą, a spalanie ich powoduje emisję dwutlenku węgla, siarczanów itp. oraz degradację środowiska naturalnego. Słońce jest zatem ekologicznym rozwiązaniem dającym nam darmową energię chroniąc przy tym środowisko naturalne. 

Przybliżona moc elektrowni fotowoltaicznych zależy nie tylko od ilości posiadanych paneli, ale również od rocznego poziomu nasłonecznienia w miejscu lokalizacji elektrowni. Nasłonecznienie mierzy się ilością energii słonecznej przypadającej na jednostkę powierzchni w określonym czasie. 

Znając nasz klimat i położenie geograficzne wiemy, że ilość godzin nasłonecznienia zależy od warunków meteorologicznych i od pory roku. Zimą, słońce jest dość nisko i dzień jest krótszy - ok. 8 godzin, natomiast latem dzień trwa nawet 16 h. Można przyjąć, że ok 80% rocznej sumy nasłonecznienia w naszym kraju przypada na czas między kwietniem a wrześniem. W promieniowaniu całkowitym swój udział ma także promieniowanie rozproszone, które zależy od stopnia zachmurzenia oraz zanieczyszczenia atmosfery w danych obszarze. W okresie między listopadem do lutym, promieniowanie rozproszone stanowi nawet 70% promieniowania całkowitego. A więc podsumowując ilość energii elektrycznej, jaką można pozyskać z tej samej powierzchni paneli fotowoltaicznych, będzie uzależniona od rocznej gęstości promieniowania słonecznego przypadającej na m2. Wielkość ta, w zależności od regionu Polski i pogody, waha się od 950 do 1250 KWh/m2.


Porównując regiony w Polsce, które odpowiadałyby wszystkim parametrom, wyróżniamy dwa, które są najbardziej odpowiednie do założenia instalacji fotowoltaicznej:

  • region wschodni położony wzdłuż wschodniej granicy województw lubelskiego i częściowo podlaskiego (aż po Białystok) – 1081 KWh/m2
  • region nadmorski województw zachodnio-pomorskiego i pomorskiego – 1076 KWh/m2

Photo credit: anieto2k / Foter / CC BY-SA