Farma fotowoltaiczna

Gdy odkryto pod Gubinem złoża węgla brunatnego korporacja i rząd od razu chcieli podjąć decyzję o eksploatacji tych złóż. Wtedy do obywateli naszego kraju dotarło jakie idą za tym konsekwencje. Oprócz dewastacji terenu mieszkańcy pobliskich wiosek (2-3 tysiące ludzi) mieli być wysiedleni. Dodatkowo spalanie węgla brunatnego w takich ilościach prowadzi do jeszcze większych zanieczyszczeń środowiska i jednocześnie zwiększenia kar jakie ciążą za emisję dwutlenku węgla. Zostały podjęte działania, które miały zapobiec tej odkrywce. W tym celu został założony łańcuch ludzi (źródło: http://lancuchludzi.pl/). 23 sierpnia 2014 roku ludzie trzymający się za ręce stworzyli ośmiokilometrowy łańcuch, który był oznakiem protestu kopalni odkrywkowej.

Można przyjąć, że skoro rząd chciał wydobyć węgiel w celu produkcji energii (poprzez spalanie) lub sprzedaży (poprzez eksport) - zbudowana w Gubinie farma fotowoltaiczna zapewniła osiągnięcie tego samego celu. Farma słoneczna, produkująca energię elektryczną o mocy 1,504 MW, jest ekologicznym zamiennikiem elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel. Wykorzystywanie paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu na taką skale powoduje, że do atmosfery nie trafi ok. 3,5 tysiąca dwutlenku węgla, które trafiłyby podczas spalania węgla.

Farma słoneczna w Gubinie powstała w oparciu o stalową dwupodporową konstrukcję, na której zamocowano ok. 5-6 tysięcy paneli fotowoltaicznych o mocy 260 W. Koszt budowy wyniósł ok. 10 mln złotych. Pierwsza część farmy, zajmująca ok. 2,6 ha, umożliwia zaspokojenie potrzeb na prąd ok. 700-900 rodzin. Ale to jeszcze nie koniec. Otóż inne części farmy pozwolą na osiągnięcie mocy ok. 4MW, zajmując powierzchnię 7 ha co oznacza, że farma w Gubinie będzie największą farmą fotowoltaiczną w Polsce.

Zapoznaj się także z innymi zbieżnymi nazwami, powiązanymi z elektrownią słoneczną, takimi jak elektrownie słoneczne, energia słonecznaogniwa fotowoltaicznepanele fotowoltaiczne oraz fotowoltaika.

Photo credit: Activ Solar / Foter / CC BY-SA