POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Serwisu EkoFachowcy 

 1. Wstęp 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez EkoFachowców. Możesz spotkać się ze skróconą wersją tego dokumentu w miejscach w których EkoFachowcy zbierają dane osobowe. 

 1. Administrator Danych, czyli kto przetwarza Twoje dane? 

Administratorem Danych Osobowych wszystkich osób: 

(i) odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.ekofachowcy.pl

(ii) które śledzą fanpage EkoFachowcy na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych; 

(iii) które kontaktują się z EkoFachowcy za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych; 

(iv) które kontaktują się z EkoFachowcy telefonicznie w celu poznania oferty instalacji OZE lub zawarcia umowy instalacji OZE; 

(v) które wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera EkoFachowcy; 

jest EkoFachowcy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Duńska 27e/1, 71-795 Szczecin, KRS: 0000519453, NIP: 8513177481, tel. 799 350 550, e-mail: kontakt@ekofachowcy.pl

 1. Po co przetwarzamy dane i na jakiej podstawie? 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

(i) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ekofachowcy.pl - zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- przygotowanie zindywidualizowanej oferty instalacji OZE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); - udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także przedstawienia Ci oferty instalacji OZE.

(ii) osoby ,śledzą fanpage EkoFachowcy na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych: 

- promocja naszych produktów i usług, marketing bezpośredni oraz budowanie pozytywnego wizerunku EkoFachowców (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przedstawienie Ci ofert instalacji OZE.

(iii) osoby, które kontaktują się z EkoFachowcy za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych: 

- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO). - zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

- wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem umów, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

- obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także przedstawienia Ci oferty instalacji OZE. 

(iv) osoby, które kontaktują się z EkoFachowcy telefonicznie w celu poznania oferty instalacji OZE lub zawarcia umowy instalacji OZE: 

- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO). - zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

- wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem umów, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

- obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe oraz marketing bezpośredni, a także analiza strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także przedstawienia Ci oferty instalacji OZE. 

(v) osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera EkoFachowcy:

- przesyłanie newslettera zawierającego informacje handlowe w oparciu o zgodę na jego wysyłanie w połączeniu z prawnie uzasadnionym interesem EkoFachowcy tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do otrzymywania newslettera EkoFachowcy. 

 1. Jakie dane możemy przetwarzać? 

W przypadku: 

4.1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej EkoFachowcy, które zdecydują się (i) zapoznać z indywidualną ofertą (ii) skontaktować z nami lub (iii) założyć konto w serwisie EkoFachowcy przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, dane lokalizacyjne lub podany przez Ciebie adres, a także dane niezbędne do zaproponowania oferty związane bezpośrednio z instalacją tj. średni rachunek za prąd za jeden miesiąc, liczba osób w gospodarstwie domowym/firmie, moc instalacji w kW, rodzaj dachu (w tym pokrycia dachowego), przybliżony termin planowanej inwestycji; 

4.2. osób, które śledzą fanpage EkoFachowcy na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych przetwarzamy: imię, nazwisko, internetowy numer identyfikacyjny, wizerunek (zdjęcie profilowe), adres email; 

4.3. osób, które kontaktują się z EkoFachowcy za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych przetwarzamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu; 

4.4. osób, które kontaktują się z EkoFachowcy telefonicznie w celu poznania oferty instalacji OZE lub zawarcia umowy instalacji OZE przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, adres planowanej instalacji, a także dane niezbędne do zaproponowania oferty związane bezpośrednio z instalacją tj. średni rachunek za prąd za jeden miesiąc, liczba osób w gospodarstwie domowym/firmie, moc instalacji w kW, rodzaj dachu (w tym pokrycia dachowego), przybliżony termin planowanej inwestycji oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy o instalację OZE; 

4.5. osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera EkoFachowcy przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące terminu wyrażenia zgody.

 1. Komu możemy ujawnić twoje dane osobowe? 

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe: 

5.1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ekofachowcy.pl:

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej; 

- doradcy prawni i konsultanci obsługujący EkoFachowcy w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług; 

- podmioty powiązani z EkoFachowcy kapitałowo lub osobowo. 

5.2. osoby, które śledzą fanpage Ekofachowcy na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych: 

- operatorzy portali społecznościowych; 

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej; 

- podmioty powiązani z EkoFachowcy kapitałowo lub osobowo; 

5.3. osoby, które kontaktują się z EkoFachowcy telefonicznie w celu poznania oferty instalacji OZE lub zawarcia umowy instalacji OZE, a także osoby, które kontaktują się z EkoFachowcy za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych:

- podmioty zajmujące się instalacjami OZE (instalatorzy); 

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej; 

- podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz EkoFachowcy; - doradcy prawni i konsultanci obsługujący EkoFachowcy w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług; 

- podmioty powiązani z EkoFachowcy kapitałowo lub osobowo; 

5.4.osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera EkoFachowcy:

- podmioty zajmujące się instalacjami OZE (instalatorzy); 

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej; 

- podmioty powiązani z EkoFachowcy kapitałowo lub osobowo. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 1. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane? 

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu: 

6.1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.ekofachowcy.pl:

- przez okres 5 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej; 

- jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy po upływie 5 lat ze względu na obronę przed ewentualnymi roszczeniami i wnioskami; 

6.2. osoby, które założyły konto na stronie EkoFachowcy:

- po upływie 5 lat od zamknięcia konta ze względu na obronę przed ewentualnymi roszczeniami i wnioskami; 

6.3. osoby, które śledzą fanpage Ekofachowcy na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych: 

- przez czas pozostawania obserwatorem naszego fanpage; 

6.4. osoby, które kontaktują się z EkoFachowcy telefonicznie w celu poznania oferty instalacji OZE lub zawarcia umowy instalacji OZE, a także osoby, które kontaktują się z EkoFachowcy za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych:

- po upływie 5 lat od zakończenia umowy, a jeśli umowa nie została zawarta, po upływie 5 lat od ostatniej korespondencji lub ustaleń związanych z umową, ze względu na obronę przed ewentualnymi roszczeniami i wnioskami; 

6.5.osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera EkoFachowcy:

- do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu. 

 1. Jakie są Twoje prawa? 

Każda osoba, której dane przetwarza EkoFachowcy ma prawo do: 

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; - w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych; - w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów EkoFachowcy (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- w zakresie co do którego wyrażono zgodę: prawo do cofnięcia zgody. W przypadku newslettera wystarczy kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter przesyłanej do Ciebie albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do EkoFachowców innymi środkami komunikacji. 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

 1. Czy profilujemy? 

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 1. STATYSTYKI STRONY 

Facebook 

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Google Analitycs 

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Google Analitycs. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzająch. Usługa ta świadczona jest na rzecz EkoFachowcy przez Google Ireland Limited Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Google.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:https://policies.google.com/privacy

 1. Pliki Cookies 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. 

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie: 

- pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych; 

- pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online. 

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej). 

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki: -

- Google Chrome 

- Safari 

- Mozilla Firefox 

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

 1. Nasze zapewnienia 

Dokładamy wszelkich starań, żeby przetwarzanie Twoich danych odbywało się z największym poszanowaniem Twojej prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo Twoich danych. 

Przestrzegamy następujących zasad: 

1) wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

2) utrwalamy dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; 

3) wykonujemy nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą; 

4) przekazujemy dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

5) zachowujemy poufność danych; 

6) zapewniamy osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z przepisów prawa. 

 1. Zmiany polityki prywatności 

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.