DODANO: 13 April 2015        AUTOR: Marta Okońska

Jakie są przewidywania odnośnie kolektorów słonecznych w Polsce?

Przewiduje się, że w kolejnych latach liczba gospodarstw domowych korzystających z kolektorów słonecznych w dalszym ciągu będzie gwałtownie rosnąć. Przyczynią się do tego wzrost świadomości ekologicznej, obniżenie cen samych instalacji solarnych, oraz przewidywany wzrost cen energii pozyskiwanej z spalania paliw kopalnych.

Powrót