Prosument - warunki programu

 

Uwaga! Program Prosument jest już nieaktualny.

Z naszych informacji wynika że ostatni nabór Programu Prosument odbył się w sierpniu 2015 r. , a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zastąpi go programem Region, czyli pożyczkami bez dotacji.

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz rozłożyć koszt swojej instalacji fotowoltaicznej na wygodne niskooprocentowane raty nawet do 10 lat!

 

Prosument czyli aktywny konsument

Program "Prosument" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma za zadanie wspierać zakup i montaż nowych instalacji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Wsparciem programu objęte są wyłącznie tzw. małe i mikro instalacje, których przeznaczeniem jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła.

 

Program Prosument 

W ramach programu "Prosument" istnieje nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji, ale także wymianę już istniejących na wydajniejsze i bardziej przyjazne środowisku systemy OZE.

Głównym celem dotacji jest ograniczenie emisji CO2, ale także obniżenie kosztów energii elektrycznej Prosumentów, czyli osób i podmiotów, które produkują i konsumują energię. A wszystko dzięki wprowadzeniu nowoczesnych instalacji produkujących odnawialną energię.

Cele Programu Prosument:

 • Ograniczenie emisji CO2.
 • Obniżenie kosztów energii elektrycznej Prosumentów.
 • Promocja Odnawialnych Źródeł Energii.
 • Budowanie prosumenckiej postawy wśród Polaków.
 • Rozwój sektora Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenie liczby miejsc pracy.

W jakiej formie przyznawane jest dofinansowanie? 

Program Prosument - dotacja czy kredyt?

Program Prosument sfinansuje 100% kosztu Twojej instalacji Odnawialnego Źródła Energii. Możesz otrzymać:
 40% dotacji + 60% pożyczki z oprocentowaniem 1% rocznie =  ZERO zł wkładu własnego

 

 

Minimalny koszt inwestycji wynosi 1 000zł. Natomiast wysokość maksymalnego kosztu inwestycji jest różna w zależności od rodzaju beneficjenta, dla osób fizycznych wynosi 100 000zł.

W przypadku łączenia różnych instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%.

Program Prosment - dofinansowanie fotowoltaiki, pomp ciepła i innych OZE

Dofinansowaniem w ramach programu Prosument objęte są:

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii produkujące energię elektryczną:

 • fotowoltaika o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii produkujące energię cieplną:

 • źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
 • pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt.

Kto może skorzystać z programu?

O dotację w ramach prosumenta mogą się starać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

 

Skorzystaj z zakładki "Jak złożyć wniosek" i sprawdź jakie instytucje przyjmują wnioski w ramach prosumenta
w Twoim regionie.

Po 31.07.2015r. nastąpią zmiany w programie Prosument - zapoznaj się z nimi. 

Czy program Prosument się opłaca?

Program Prosument został stowrzony z myślą o ludziach, którzy nie posiadają środków na zakup i montaż instalacji. Dzięki niemu, możesz mieć własne Odnawialne Źródło Energii, bez wkładu własnego! 

Korzystając z dofinansowania, oszczędzasz dwa razy. Po pierwsze na zakupie i montażu instalacji. Po drugie na rachunkach za energię elektryczną. Odnawialne Źródła Energii zapewnią Ci niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a pomimo wzrastających cen za energię, Twoje rachunki pozostaną stałe. Dodatkowo ceny paneli fotowoltaicznych są coraz niższe, dlatego możesz zaoszczędzić jeszcze więcej. 

 

5 kroków do oszczędności:

 1. Dopasowanie wielkości instalacji do Twoich potrzeb:
  - skorzystaj z naszego kalkulatora, 
  - skontaktuj się z ekspertem Ekofachowcy.pl
 2. Porównanie ofert instalatorów i wybór najkorzystniejszej
 3. Złóżenie wniosku o dofinansowanie (z pomocą instalatora lub eksperta Ekofachowcy.pl)
  Po decyzji o przyznaniu dotacji:
 4. Wykonanie instalacji
 5. Przedłużenie gwarancji (z nami otrzymujesz dodatkowy rok gwarancji na montaż gratis)

To wszystko! Korzystasz z własnego prądu, oszczędzając pieniądze i środowisko.

 

 

Program Prosument 2015 - BOŚ Bank i inne banki

Do tej pory jedynym bankiem biorącym udział w Programie Prosument był Bank Ochrony Środowiska. Aby zachęcić inne banki do udziału, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w regulaminie programu m.in. zwiększono maksymalną wartość pojedynczych transz przeznaczonych na dotację i pożyczki z 20 do 40 mln zł. Obecnie trwają nowe nabory wniosków dla zainteresowanych banków.

Szukasz ofert fotowoltaiki?

Odbierz 3 oferty instalatorów z Twojej okolicy!


Darmowe oferty

Na ile lat można otrzymać kredyt Programu Prosument w BOŚ Banku?

Ze względu na warunki stawiane przez Bank Ochrony Środowiska istnieje pewna różnica między pożyczkami na 5 i więcej lat. W przypadku okresu kredytowania do 5 lat mniej rygorystyczne warunki stawiane są: beneficjentom, instalatorom oraz producentom komponentów instalacji fotowoltaicznej i innych zestawów OZE.

 

Okres kredytowania do 5 lat

 • Gwarancja jakości producenta na okres minimum 5 lat.
 • Rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata.

 

Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

 • Gwarancja jakości producenta na okres min. 5 lat.
 • Rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata.
 • Poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania.
 • Gwarancja bankowa producenta minimum na okres 5 lat.
 • Gwarancja bankowa wykonawcy minimum na okres 5 lat.