Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

 • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
 • Dodatkowy rok gwarancji
 • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 12 June 2015        AUTOR:

Bank Ochrony Środowiska wstrzymuje przyjmowanie wniosków

W związku z planowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianą Programu Priorytetowego, po dniu 12 czerwca 2015 r. BOŚ Bank czasowo wstrzymuje przyjmowanie wniosków o EKOkredyt PROSUMENT.

Główne zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia:

 • wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,  możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • dla jednostek samorządu terytorialnego - obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
 • dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne;
 • propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych;
 • zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji;
 • określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.

Więcej informacji znajduje sie na stronie NFOŚiGW poświęconej konsultacjom zmian w programie Prosument oraz na internetowej stronie BOŚ Banku.  

 

Powrót