Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

  • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
  • Dodatkowy rok gwarancji
  • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska

Czy można częściowo sfinansować instalację ze środków własnych? 

Tak, w przypadku, gdy całkowite koszty instalacji przekraczają wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych można “dołożyć” brakującą kwotę ze środków własnych lub innego źrodła. Wówczas kwota dotacji liczona jest jako 40% maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych. 

Możliwa jest również sytuacja, gdy beneficjent nie zamierza skorzystać z pełnej wysokości dofinansowania przewidzianej programem, wówczas dofinansowanie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przykład:

Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp
Maksymalny koszt kwalifikowany: 24 000 zł
Udział własny: 5 000 zł
Dofinansowanie: 19 000 zł (24 000 zł – 5 000 zł)
Dotacja ( 40%): 7 600 zł
Pożyczka: 11 400 zł

źródło: NFOŚiGW (dane wg limitów pierwszej tury Prosumenta) 

uaktualnienie (wg zasad od 1.08.2015): 

Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp
Maksymalny koszt kwalifikowany: 21 000 zł
Udział własny: 5 000 zł
Dofinansowanie: 16 000 zł (21 000 zł – 5 000 zł)
Dotacja ( 40%):  6 400 zł
Pożyczka: 9 600 zł

 

Powrót