Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

  • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
  • Dodatkowy rok gwarancji
  • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska

Program Prosument, a taryfy gwarantowane?

W Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii nie ma jednoznacznego zapisu, który zabraniałby skorzystania z taryf gwarantowanych po skorzystaniu z dotacji Prosument. Jednak z uwagi na głosy ministerstwa gospodarki, które chce wprowadzić nowelizację ustawy o OZE zachęcamy do inwestowania w instalację przygotowane pod aktualne zużycie energii tak, żeby większość wyprodukowanej energii zużywali Państwo na własne potrzeby.

aktualizacja, lipiec 2015: 

Najnowsze zapisy programu Prosument jednoznacznie stwierdzają, że łączenie dotacji prosument z taryfami gwarantowanymi będzie niemożliwe: 

W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:

  • dofinansowania z NFOŚiGW oraz
  • cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),

mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.

źródło: NFOŚiGW

 

Powrót