Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

  • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
  • Dodatkowy rok gwarancji
  • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska

O jakich załącznikach należy pamiętać?

Wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie załączniki:
- Projekt instalacji wraz z kosztorysem, oraz potwierdzeniem przez projektanta spełnienia wymagań programu,
- Dokumenty potwierdzające zgodność przewidywanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną,
- Kopia pozwolenia na budowę, lub oświadczenie, że do danego rodzaju robót nie jest wymagane pozwolenie,
- Dokumenty służące do oceny dopuszczalności publicznej,
- Kopia dokumentów uprawniających do dysponowania budynkiem (aktu własności, użytkowania wieczystego),

Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wymagać dodatkowych dokumentów.

Powrót