Porównaj oferty instalatorów!

Wybierz kategorię OZE,
sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.

Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.

  • Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
  • Dodatkowy rok gwarancji
  • Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 21 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków

Wysokość dotacji Prosument

Jakiej wysokości dotację można otrzymać?

Minimalna wartość inwestycji wynosi 1000 zł. Maksymalna wartość w przypadku gdy beneficjentem jest osoba fizyczna wynosi 100 000 zł.

W przypadku instalacji łączących różne źródła energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%.

Faktyczna pomoc udzielana w formie dofinansowania wynosi 15 – 40 % wartości inwestycji co przedstawia tabela. Pozostałą część beneficjent otrzymuje w formie kredytu.

Beneficjent Przedmiot inwestycji Kwota w latach 2014-15 Kwota w latach 2016-20
Osoba prywatna Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe 40 000 zł 30 000 zł
Osoba prywatna Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe 60 000 zł 45 000 zł
Osoba prywatna Pompy ciepła lub kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt 20 000 zł 15 000 zł
Osoba prywatna Biogazownia do 300 kWt 90 000 zł 67 500 zł
Osoba prywatna Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt Maksymalnie* 60 000 zł Maksymalnie* 60 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe 120 000 zł 90 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe 180 000 zł 135 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Pompy ciepła, kolektory słoneczne lub biogazownia do 300 kWt 60 000 zł 45 000 zł
Spółdzielnia lub wspólnota Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt 90 000 zł 67 500 zł

Powrót