DODANO: 17 April 2015        AUTOR: Marta Okońska

Czy rekuperator w firmowym budynku może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

Rekuperator w biurze może być uznany za element budynku, który podnosi jego wartość. Wówczas rozliczyć jego zakup w kontekście podatku dochodowego można za pomocą rat amortyzacyjnych budynku. Możliwe jest też uznanie rekuperatora za środek trwały i rozliczenie go w odpisach amortyzacyjnych odrębnie od budynku. Nie może to być natomiast jednorazowo odliczany koszt uzyskania przychodu. Jedynie podatek VAT można odliczyć od razu w całości.

 

Powrót