Wyniki wyszukiwania: dofinansowanie

Znaleziono 34 artykułów.


Program Prosument, a taryfy gwarantowane? W W Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii nie ma jednoznacznego zapisu, który zabraniałby skorzystania z taryf gwarantowanych po skorzystaniu z dotacji Prosument. Jednak z uwagi na głosy ministerstwa gospodarki, które chce wprowadzić nowelizację ustawy o OZE zachęcamy do inwestowania w instalację przygotowane pod aktualne zużycie energii tak, żeby większość...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci?  Operator ponosi koszty związane z instalacją układów zabezpieczających i nowego licznika
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie Prosument?  Osoby fizyczne, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego już mogą składać wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pozostałych województwach mieszkańcy muszą czekać na ogłoszenie naboru wniosków przez Bank Ochrony Środowiska (bedzie to w kwietniu, po świętach, pod koniec marca...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Co w przypadku posiadania własnych środków? Jaki jest minimalny czas spłaty kredytu?  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska deklaruje, że minimalny czas spłaty kredytu to 3 miesiące. W przypadku Banku Ochrony Środowiska nie ma minimalnego okresu spłaty pożyczki. 
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy można częściowo sfinansować instalację ze środków własnych?  Tak, w Tak, w przypadku, gdy całkowite koszty instalacji przekraczają wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych można “dołożyć” brakującą kwotę ze środków własnych lub innego źrodła. Wówczas kwota dotacji liczona jest jako 40% maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych.  Możliwa jest również sytuacja, gdy beneficjent nie zamierza...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Jaka jest maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej? Instalacja prosumencka to instalacja maksymalnie do 40kWp. Jednak należy pamiętać, że zakład energetyczny ma obowiązek przyłączyć do sieci instalację o mocy do wysokości naszej aktualnej mocy przyłączeniowej. Poza tym, w przypadku dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferowanej w ramach programu “Prosument” powstaje ograniczenie wielkości...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
O jak dużą instalację mogę wnioskować w ramach programu Prosument? Prosument - to osoba fizyczna posiadająca instalację prądotwórczą o mocy maksymalnie 40 kW. Wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych w programie Prosument dla osób fizycznych to 100 000 zł. Taka kwota wystarczy na instalację o mocy około 16-20 kW. 
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Skąd będę widział ile energii oddałem, a ile pobrałem od sieci?  Dostawca energii w chwili przyłączenia do sieci musi zamontować specjalny, dwukierunkowy licznik, który zlicza ile energii oddaje, a ile pobiera z sieci. Wtedy będzie wiadomo czy produkowane są nadwyżki energii i na tej podstawie można zdecydować o korzystaniu z net meteringu
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Co w stuacji gdy instalacja wytwarza więcej energii niż mogę zużyć?  To To zależy od  rodzaju instalacji . Możesz magazynować energię w akumulatorach lub odsprzedawać nadwyżki energii do sieci enrgetycznej w oparciu o net metering. W przypadku gdy instalacja nie jest podłączona do sieci, a akumulator jest pełny, zadziała regulator ładowania odłączając panele od akumulatora. W takiej sytuacji nadmiar energii zostanie zmarnowany, ale nie spowoduje...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
O jakich załącznikach należy pamiętać? Wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie Wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie załączniki: - Projekt instalacji wraz z kosztorysem, oraz potwierdzeniem przez projektanta spełnienia wymagań programu, - Dokumenty potwierdzające zgodność przewidywanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną, - Kopia pozwolenia na budowę, lub oświadczenie, że do danego rodzaju robót nie jest wymagane pozwolenie, - Dokumenty...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Jakie są kryteria formalne otrzymania dofinansowania? Przede wszystkim należy złożyć wniosek: - na obowiązującym formularzu, - kompletny, - podpisany, - wraz z wymaganymi załącznikami Ponadto cel i rodzaj przedsięwzięcia muszą być zgodne z programem priorytetowym. Wnioskodawca nie skorzystał dotąd i nie zamierza ubiegać się o inną pomoc publiczną na potrzeby tej samej inwestycji. Zobowiązuje się też, że instalowane urządzenia...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy inwestycja może być dofinansowana z innej puli środków publicznych? Nie. Nie. Właściciel nieruchomości nie ma możliwości skorzystania z podwójnego dofinansowania w ramach tej samej inwestycji. Wcześniejsze skorzystanie z pomocy publicznej wyklucza udział w programie Prosument. Właściciel nie może się także ubiegać o dodatkową pomoc publiczną na sfinansowanie inwestycji rozpoczętej w ramach programu.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy gmina może wykorzystać instalację korzystającą z OZE na własne potrzeby? Nie. Nie. Gmina jest jedynie pośrednikiem sprawującym pieczę nad przekazaniem środków beneficjentowi i prawidłowym wykonaniem przez niego inwestycji. Nie może wykorzystać dofinansowań, ani kredytów związanych z programem Prosument na potrzeby własne.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
W jakim czasie należy zrealizować i rozliczyć inwestycję? Inwestycja musi zostać zrealizowana w terminie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Natomiast kredyt udzielony na jej sfinansowanie może zostać rozłożony na okres do 15 lat. Spłata kredytu (pierwsza rata) może zostać przesunięta do 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy możliwe jest skorzystanie z dofinansowania bez zawierania umowy kredytu? Nie. By uzyskać dofinansowanie inwestycji objętej programem Prosument, beneficjent musi zawrzeć umowę kredytu, zapewniając sobie w ten sposób 100% potrzebnych środków. Może oczywiście dokonać wcześniejszej spłaty kredytu. Warto zauważyć, że kredyt ma oprocentowanie znacznie niższe niż oferowane na rynku lokaty kapitałowe. Bardziej opłaca się więc dokonać jego terminowej...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy można przeznaczyć dofinansowanie na zakup i montaż instalacji produkującej ciepło?  Tak, Tak, ale maksymalnie w 80%. Instalacja musi się wówczas składać z przynajmniej jednego urządzenia produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych o wartości minimum 20% dofinansowania. Pozostała część kwoty dofinansowania i kredytu może być przeznaczona na instalacje produkujące wyłączne energię cieplną (kolektory słoneczne, pompy ciepła, spalarnię biomasy itp.).
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie? Nabór wniosków został już otwarty i kontynuowany będzie w sposób ciągły do roku 2018, w którym rozpocząć się muszą ostatnie inwestycje. Szczególnie opłacalne jest jednak złożenie wniosku o dofinansowanie Prosument do końca roku 2016. Do końca tego roku beneficjentom przysługiwać będzie wyższe dofinansowanie (40 lub 20% zamiast 30 i 15 % w okresie...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Jakie dofinansowanie można uzyskać na budowę kolektorów?  Na Na budowę kolektorów słonecznych można uzyskać dofinansowanie z programu Prosument pod warunkiem, że inwestycja będzie połączona z budowa urządzenia produkującego energie elektryczną ze źródeł odnawialnych (wiatrak, fotowoltaika).
DODANO: 27 April 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy na rekuperator można uzyskać dofinansowanie? Na Na dzień dzisiejszy brak wyspecjalizowanych dotacji na rekuperatory
DODANO: 17 April 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Jakie dofinansowanie można uzyskać na budowę wiatraków? Aktualnie najłatwiej jest skorzystać z programu Prosument. Pozwala on uzyskać procentowe dofinansowanie instalacji produkujących energie ze źródeł odnawialnych, oraz skorzystać z oprocentowanego 1% w skali roku kredytu na pozostałą część inwestycji. Zamiast tej dotacji rolnicy mogą wykorzystać także środki z funduszy pomocowych na rozwój rolnictwa. Niemożliwe...
DODANO: 15 April 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...