Wyniki wyszukiwania: program prosument

Znaleziono 40 artykułów.


Zmiany w programie Prosument Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został dostosowany do...
DODANO: 24 June 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Bank Ochrony Środowiska wstrzymuje przyjmowanie wniosków W W związku z planowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianą Programu Priorytetowego, po dniu 12 czerwca 2015 r. BOŚ Bank czasowo wstrzymuje przyjmowanie wniosków o EKOkredyt PROSUMENT. Główne zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia: wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,...
DODANO: 12 June 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Co Co to jest net metering (netmetering, net-metering)? Co to jest licznik dwukierunkowy i jak działa? Nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia net metering - czyli opomiarowanie netto. W Polsce zapisywana jest w różny sposób (netmetering, net metering, net-metering), ale oznacza to samo - możliwość magazynowania energii elektrycznej w sieci energetycznej.  Net metering...
DODANO: 22 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Rozpatrywanie wniosków przez Bank Ochrony Środowiska Bank Ochrony Środowiska 24.04.2015 roku rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu Prosument. Po kilku dniach od uruchomienia naboru liczba złożonych dokumentów przekraczała już dostępną pulę środków. Wnioski jednak przyjmowane są nadal i będą rozpatrywane wg kolejności złożenia. Wkrótce też zostanie uruchomiona kolejna pulę przekazana przez Narodowy...
DODANO: 20 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Prosument BOŚ Bank - pożyczka na 5 i 15 lat - jakie są różnice? Ze Ze względu na warunki stawiane przez Bank Ochrony Środowiska istnieje pewna różnica między pożyczkami na 5 i więcej lat. W przypadku okresu kredytowania do 5 lat mniej rygorystyczne warunki stawiane są: beneficjentom, instalatorom oraz producentom komponentów instalacji fotowoltaicznej (i innych zestawów OZE).  Okres kredytowania do 5 lat:   -...
DODANO: 20 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
      Co to jest Program Prosument? Konsultacja Programu Prosument. Porównanie Ofert OZE. Sprawdź! Program Prosument powstał by każdy z nas mógł zainstalować Odnawialne Zródło Energii. Produkuj własny prąd i ciepło. Oszczędzaj na rachunkach, bądź niezależny!   Korzystając z dotacji Prosument Konsultacja Programu Prosument. Porównanie Ofert OZE. Sprawdź! Program Prosument powstał by każdy z nas mógł zainstalować Odnawialne Zródło Energii. Produkuj własny prąd i ciepło. Oszczędzaj na rachunkach, bądź niezależny!   Korzystając z dotacji Prosument dostajemy  40%  dofinansowania do zakupu paneli...
DODANO: 20 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
      Co to jest Program Prosument? Program Prosument i Oferty OZE. Konsultacje za Darmo. Sprawdź! Program Prosument powstał by każdy z nas mógł zainstalować Odnawialne Zródło Energii. Produkuj własny prąd i ciepło. Oszczędzaj na rachunkach, bądź niezależny!   Korzystając z dotacji Prosument dostajemy  Program Prosument i Oferty OZE. Konsultacje za Darmo. Sprawdź! Program Prosument powstał by każdy z nas mógł zainstalować Odnawialne Zródło Energii. Produkuj własny prąd i ciepło. Oszczędzaj na rachunkach, bądź niezależny!   Korzystając z dotacji Prosument dostajemy  40%  dofinansowania do zakupu paneli...
DODANO: 20 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
      Co to jest Program Prosument? Prosument - Konsultacje za Darmo. Sprawdź i Porównaj Oferty za 0 zł ! Program Prosument powstał by każdy z nas mógł zainstalować Odnawialne Zródło Energii. Produkuj własny prąd i ciepło. Oszczędzaj na rachunkach, bądź niezależny!   Korzystając z dotacji Prosument - Konsultacje za Darmo. Sprawdź i Porównaj Oferty za 0 zł ! Program Prosument powstał by każdy z nas mógł zainstalować Odnawialne Zródło Energii. Produkuj własny prąd i ciepło. Oszczędzaj na rachunkach, bądź niezależny!   Korzystając z dotacji Prosument dostajemy  40%  dofinansowania do zakupu...
DODANO: 20 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Poniżej prezentujemy oficjalny komunikat Banku Ochrony Środowiska w tej sprawie: Szanowni Państwo, w odpowiedzi na szereg pytań ze strony Państwa – naszych Klientów, informujemy, że  wnioski na kredyty z dopłatą udzielane w ramach Programu Prosument przyjmowane są we wszystkich naszych oddziałach na bieżąco. Zainteresowanie Programem, zgodnie z naszymi...
DODANO: 7 May 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Program Prosument, a taryfy gwarantowane? W W Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii nie ma jednoznacznego zapisu, który zabraniałby skorzystania z taryf gwarantowanych po skorzystaniu z dotacji Prosument. Jednak z uwagi na głosy ministerstwa gospodarki, które chce wprowadzić nowelizację ustawy o OZE zachęcamy do inwestowania w instalację przygotowane pod aktualne zużycie energii tak, żeby większość...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci?  Operator ponosi koszty związane z instalacją układów zabezpieczających i nowego licznika
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie Prosument?  Osoby fizyczne, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego już mogą składać wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pozostałych województwach mieszkańcy muszą czekać na ogłoszenie naboru wniosków przez Bank Ochrony Środowiska (bedzie to w kwietniu, po świętach, pod koniec marca...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Co w przypadku posiadania własnych środków? Jaki jest minimalny czas spłaty kredytu?  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska deklaruje, że minimalny czas spłaty kredytu to 3 miesiące. W przypadku Banku Ochrony Środowiska nie ma minimalnego okresu spłaty pożyczki. 
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy można częściowo sfinansować instalację ze środków własnych?  Tak, w Tak, w przypadku, gdy całkowite koszty instalacji przekraczają wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych można “dołożyć” brakującą kwotę ze środków własnych lub innego źrodła. Wówczas kwota dotacji liczona jest jako 40% maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych.  Możliwa jest również sytuacja, gdy beneficjent nie zamierza...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Jaka jest maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej? Instalacja prosumencka to instalacja maksymalnie do 40kWp. Jednak należy pamiętać, że zakład energetyczny ma obowiązek przyłączyć do sieci instalację o mocy do wysokości naszej aktualnej mocy przyłączeniowej. Poza tym, w przypadku dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferowanej w ramach programu “Prosument” powstaje ograniczenie wielkości...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
O jak dużą instalację mogę wnioskować w ramach programu Prosument? Prosument - to osoba fizyczna posiadająca instalację prądotwórczą o mocy maksymalnie 40 kW. Wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych w programie Prosument dla osób fizycznych to 100 000 zł. Taka kwota wystarczy na instalację o mocy około 16-20 kW. 
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Skąd będę widział ile energii oddałem, a ile pobrałem od sieci?  Dostawca energii w chwili przyłączenia do sieci musi zamontować specjalny, dwukierunkowy licznik, który zlicza ile energii oddaje, a ile pobiera z sieci. Wtedy będzie wiadomo czy produkowane są nadwyżki energii i na tej podstawie można zdecydować o korzystaniu z net meteringu
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Co w stuacji gdy instalacja wytwarza więcej energii niż mogę zużyć?  To To zależy od  rodzaju instalacji . Możesz magazynować energię w akumulatorach lub odsprzedawać nadwyżki energii do sieci enrgetycznej w oparciu o net metering. W przypadku gdy instalacja nie jest podłączona do sieci, a akumulator jest pełny, zadziała regulator ładowania odłączając panele od akumulatora. W takiej sytuacji nadmiar energii zostanie zmarnowany, ale nie spowoduje...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
O jakich załącznikach należy pamiętać? Wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie Wraz z wnioskiem należy złożyć odpowiednie załączniki: - Projekt instalacji wraz z kosztorysem, oraz potwierdzeniem przez projektanta spełnienia wymagań programu, - Dokumenty potwierdzające zgodność przewidywanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną, - Kopia pozwolenia na budowę, lub oświadczenie, że do danego rodzaju robót nie jest wymagane pozwolenie, - Dokumenty...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Jakie są kryteria formalne otrzymania dofinansowania? Przede wszystkim należy złożyć wniosek: - na obowiązującym formularzu, - kompletny, - podpisany, - wraz z wymaganymi załącznikami Ponadto cel i rodzaj przedsięwzięcia muszą być zgodne z programem priorytetowym. Wnioskodawca nie skorzystał dotąd i nie zamierza ubiegać się o inną pomoc publiczną na potrzeby tej samej inwestycji. Zobowiązuje się też, że instalowane urządzenia...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...