DODANO: 15 April 2015        AUTOR: Marta Okońska

Czy energia wiatru jest tańsza czy droższa od energii ze źródeł konwencjonalnych?

Jeśli nie liczyć kosztów środowiskowych aktualnie energia produkowana dzięki sile wiatru jest nieznacznie droższa od tej produkowanej przy użyciu energii atomowej i paliw kopalnych. Wynika to wysokich kosztów samej instalacji elektrowni wiatrowej, która po zainstalowaniu staje się rozwiązaniem niemalże bezkosztowym. Ze względu na postęp techniczny, oraz rosnące ceny surowców energetycznych, przewidywane jest zrównanie cen energii pochodzącej z wiatru i paliw kopalnych. W Niemczech ma to nastąpić w 2017 r, w Polsce ok. 3 lata później. 

Powrót