DODANO: 15 April 2015        AUTOR: Marta Okońska

Czy wiatrak powoduje emisję dwutlenku węgla lub szkodliwych substancji?

Nie. Praca turbiny wiatrowej nie wymaga dostarczenia paliwa, które uległoby spalaniu. Emisja CO2 (dwutlenku węgla)i innych substancji jest zerowa. Proces przetwarzania energii kinetycznej na elektryczną jest czysty. Instalacja mikroelektrowni wiatrowej nie jest też wypełniona żadnym płynem, ani gazem, który mógłby wyciekać w przypadku uszkodzenia turbiny. Faktycznie elektrownie wiatrowe są niemalże neutralne chemicznie i nie wpływają na skład powietrza. 

Powrót