DODANO: 15 April 2015        AUTOR: Marta Okońska

Czy wiatrak szkodzi ptakom, owadom, nietoperzom?

Każda struktura i każdy przejaw działalności człowieka wpływa na ekosystem. W przypadku wiatraków jedne środowiska twierdzą, że wiatraki powodują powstanie martwej strefy, inne że wiatrak ma wyłącznie pozytywny wpływ na ekosystem. Badania są stale prowadzone. Aktualnie możemy być pewni, że:

  • Ptaki wędrowne (np. gęsi, bociany) obawiają się wiatraków i dlatego omijają je. Tym samym wiatrak nie szkodzi im bezpośrednio. Duże farmy wiatrowe (w Polsce jest jedna farma tej skali i niestety nie działa) zmuszają ptaki do nadłożenia drogi podczas przelotów sezonowych.
  • Ptaki drapieżne nie boją się wirników. Znane są przypadki zarówno ataków na wirujące śmigła, zakończonych dla ptaków tragicznie, jak i zakładania gniazd bezpośrednio na gondolach wiatraków.
  • Nietoperze jak zwierzęta o bardzo wyczulonym słuchu trzymają się z daleka od wiatraków. Z drugiej strony do otwartych, narażonych na wiatr przestrzeni mają taki sam stosunek. 
  • Zwierzętom naziemnym wiatrak nie przeszkadza.

Duże wiatraki w Polsce są na etapie planowania konsultowane z ornitologami. Bardzo możliwe, że w przyszłości zostanie wprowadzony system bezpieczeństwa wyłączający wiatraki na czas przelotów ptaków. Np. na Gibraltarze obniżył on ilość zderzeń ptaków z wirnikami o 80%, przy ledwie zauważalnym spadku ilości pozyskiwanej energii.

Powrót