Czy mogę otrzymać dofinansowanie zarówno na fotowoltaikę jak i na kolektory słoneczne?

Z programu Prosument można dostać dofinansowanie na instalację, której elementami będą zarówno panele fotowoltaiczne jak i kolektory słoneczne. Jest to bardzo istotne dla osób planujących wyposażenie się w kolektory słoneczne, na które nie można uzyskać dofinansowania jeśli w projekcie nie pojawią się obok nich urządzenia produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, mikroelektrownia wiatrowa). Można więc uzyskać samodzielne dofinansowanie fotowoltaiki lub dofinansowanie na kolektory słoneczne i fotowoltaikę łącznie.