Jakie są elementy instalacji fotowoltaicznej

Najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne, składające się z wielu ogniw słonecznych. W zależności od instalacji czy korzystamy z typu "on-grid" czy "off-grid" elementy instalacji są różne. W obu instalacjach oprócz paneli potrzebny jest inwerter, który wyprodukowany prąd stały zmienia nam na prąd zmienny (230V), który można bezpośrednio przesyłać do sieci, lub może być połączony z instalacją wewnątrz budynku i wykorzystywany do użytku własnego. W przypadku instalacji "on-grid" potrzebne są przyłączenia do sieci oraz liczniki produkcji prądu i zużycia prądu. Natomiast w przypadku instalacji typu "off-grid" potrzebny jest akumulator oraz pracujący z nim regulator ładowania.

Przeczytaj więcej na temat paneli fotowoltaicznych.