Rodzaje inwerterów wykorzystywanych w instalacjach fotowoltaicznych

Ogniwo fotowoltaiczne wytwarza z energii promieniowania słonecznego prąd stały. Większość urządzeń elektrycznych a przede wszystkim sieci energetyczne, wymagają prądu zmiennego. Konieczne jest przekształcenie napięcia i w tym celu w instalacjach fotowoltaicznych montowane są inwertery.
To samo urządzenie może być nazywane różnie przez producentów instalacji. Prawidłowe są nazwy inwerter, przetwornica i konwerter mocy. Można również używać węższego określenia „falownik”, które oznacza inwerter zmieniający jedynie prąd stały na zmienny, bez możliwości zamiany odwrotnej. Takie inwertery są najczęściej instalowane w fotowoltaice. Falownik jest zasilany prądem stałym, generuje zaś prąd zmienny (falowy).
Podział falowników/inwerterów wykorzystywanych w produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego odbywa się na kilku płaszczyznach.
Jeśli element instalacji ma przetwarzać prąd jedynie z jednego ogniwa, nazywany jest mikroinwerterem lub mikrofalownikiem. Inwerter stringowy pozwala połączyć kilka do kilkunastu ogniw solarnych. Największe inwertery centralne (centrale) niejako zbierają prąd wytworzony przez całą farmę fotowoltaiczną i dostosowują jego napięcie do właściwego napięcia dla sieci energetycznej lub urządzenia odbiorczego.
Inwertery mogą być również podzielone na wyspowe i sieciowe. Te pierwsze dostosowują napięcie jedynie do potrzeb podłączonych urządzeń lub akumulatorów, drugie są kompatybilne z siecią energetyczną. Najczęściej mikroinwertery i inwertery stringowe są również inwerterami wyspowymi, natomiast centralne sieciowymi. Nie jest to jednak niezmienna reguła.
Aktualnie niemal nie stosuje się już inwerterów elektromechanicznych. Inwertery (przetwornice) elektroniczne pozwalają na dużo większą precyzję w zakresie sterowania i określania napięcia wyjściowego. W zależności od modelu falowniki są przystosowane do generowania prądu o ściśle określonym napięciu, lub mogą być dostosowywane do sieci i urządzeń, do których są podłączone.

Więcej na temat inwerterów przeczytaszj tutaj!