Definicje

Fotowoltaika

z ang. photo-voltaic. Photo - jako światło, voltaic - od volt, jednostka napięcia energii elektrycznej

 

Ogniwo fotowoltaiczne

Najmniejsza części paneli, zbudowana z krzemu. W ogniwie zachodzi proces przemiany energii słonecznej na energię elektryczną.

 

Moduł fotowoltaiczny

Zbudowany z szeregowo połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych.

 

Panel fotowoltaiczny

Zbudowany jest z połączonych ze sobą modułów. Podział panelu na moduły pozwala zapobiec negatywnym skutkom zacienienia. Dzięki temu podczas zacienienia tylko część panelu ma mniejszą sprawność, a nie cały.

 

Instalacja PV (fotowoltaiczna)

Instalacja to połączenie paneli fotowoltaicznych z innymi elementami potrzebnymi do instalacji. Elementy się różnią w zależności od rodzaju instalacji.

 

Folia EVA

(etylen-winyl-acetat) 

Folia, która chroni ogniwa przed szkodliwym działaniem promieniu UV oraz przed wilgocią. 

 

Folia typu "backsheet"

Folia, która jest mocowana od dołu panelu w celu zapewnienia szczelności.

 

Diody bocznikujące "by-passy"

Podczas gdy część panelu jest zacieniona, diody bocznikujące chronią ogniwo przed przegrzaniem. Ich zadaniem jest też niedopuszczenie do znaczącego obniżenia ilości wytwarzanej energii elektrycznej.

 

Inwerter (falownik)

To urządzenie, którego praca ma na celu zmianę prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny (230V).

 

Regulator ładowania

Regulator jest nieodłącznym elementem instalacji PV, pracującym z akumulatorem. Jego praca polega na tym, żeby akumulator był w pełni sprawny. Nie pozwala na rozładowanie akumulatora poniżej napięcia minimalnego oraz jego nadmiernemu ładowaniu. Produkowana energia elektryczna jest kierowana do regulatora, który najpierw przekazuje do akumulatora dopiero później do inwertera.

 

On-grid i Off-grid

On-grid i Off-grid