Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub przyłączyć instalację do sieci i odsyłać nadmiar energii. Właśnie ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się dwa typy instalacji PV:

On-grid

Instalacja typu „on-grid” to taka instalacja, która jest podłączona do sieci. Mieszkańcy domu mogą na bieżąco wykorzystywać wyprodukowaną przez panele energię elektryczną, a z nadwyżkami prądu, czyli energią elektryczną której nie są w stanie zużyć mogą postępować w dwojaki sposób:

  1. Pierwszą możliwością jest magazynowanie nadwyżek w akumulatorach, ale to się wiąże z dodatkowymi kosztami.
  2. Drugą możliwością jest sprzedaż energii elektycznej do sieci korzystając z net meteringu.

W skład instalacji PV typu „on-grid” wchodzą następujące elementy:
•    panel fotowoltaiczny,
•    inwerter (falownik),
•    licznik wytworzonej energii
•    licznik pobranej energii z sieci
•    przyłączenia do sieci,
•    zabezpieczenia.

Off-grid

Instalacja typu „off-grid” to taka instalacja, która nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Przy nadwyżkach energii elektrycznej użytkownicy nie mają możliwości sprzedaży energii do sieci i korzystania z net meteringu. Off-grid stosuje się gdy nie mamy w zasięgu żadnej linii energetycznej, dlatego nie mamy możliwości pobrania energii elektrycznej gdy panele nie będą wstanie wyprodukować wystarczającej energii. Korzystamy wtedy z akumulatorów, które gromadzą nam energię, byśmy mogli wykorzystać ją w późniejszym czasie. Prąd elektryczny wyprodukowany w panelu PV przekazywany jest do kontrolera (regulatora) pracy. Regulator ładowania ma za zadanie regulować ładowanie i rozładowywanie akumulatora. Następnie prąd stały przepływa przez falownik i już jako prąd zmienny przekazywany jest do odbiorników.
Instalacja PV składa się z następujących elementów:
•    panel fotowoltaiczny,
•    inwerter (falownik),
•    regulator ładowania,
•    akumulator,
•    obciążenie,
•    zabezpieczenia.

Nie wiesz jakie panele fotowoltaiczne wybrać? Zobacz nasz poradnik!