Czy fotowoltaika powoduje emisję CO2 i innych substancji?

 

Nie. Praca fotowoltaiki nie wpływa na środowisko naturalne poprzez emisję jakichkolwiek substancji chemicznych. Emisja CO2 nie występuje. Faktycznie instalacja fotowoltaiczna nie zawiera żadnych płynów, ani gazów, które mógłby się ulotnić na przykład w przypadku fizycznego uszkodzenia. Nie spala też żadnych paliw kopalnych, ani nie wymaga dostarczenia żadnych substancji. Poziom emisji instalacji fotowoltaicznej jest zerowy. Fotowoltaikę najlepiej połączyć ze źródłem ciepła np. pompą ciepła, wtedy w jeszcze większym stopniu ograniczamy emisję CO2.