Czy pompa ciepła produkuje energię elektryczną?

Nie. W myśl zasady zachowania energii, niemożliwe jest jej samoistne powstawanie. Tak zwana produkcja energii polega na zmianie jednego typu energii (np. kinetycznej, zawartej w wiązaniach chemicznych, strukturze cząsteczki) na inną (przede wszystkim cieplną i elektryczną). Pompy ciepła nie zmieniają rodzaju energii, a jedynie wymuszają jej przepływ w odwrotnym kierunku (od źródła dolnego o niższej temperaturze do górnego o temperaturze wyższej).