Jakich substancji używa się w procesie przenoszenia ciepła?

Producenci wykorzystują różne substancje o odpowiedniej termodynamice. Popularne są zwłaszcza dwutlenek węgla, amoniak. Ewentualnie stosowane mogą być także butan R600. Freon w praktyce został wycofany, zastąpiono go hydrofluorowęglowodanami (HFC: R123, R134a).

Możesz spotkać się z następującymi oznaczeniami:

  • R 134a – najpopularniejszy obecnie zamiennik freonu R 12, posiadający bardzo zbliżone do niego właściwości, a niektóre nawet lepsze, jak przewodność cieplna czy lepkość dynamiczna. Jest nietoksyczny i niepalny, nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.
  • Czynnik R 404A – roztwór zeotropowy czynników: R 125, R 143a, R 134a, o podobnej do freonu R 22 objętościowej wydajności cieplnej. Może być długoterminowym substytutem. Jest niepalny i niewybuchowy, nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.
  • Czynnik R 407C – roztwór zeotropowy czynników: R 32, R 125, R 134a, o podobnych do freonu R 22 właściwościach. Charakteryzuje się dużym poślizgiem temperatury.
  • Czynnik R 410A – roztwór czynników: R 32, R 125, stosowany jako długoterminowy substytut czynnika R 22. Posiada mały poślizg temperaturowy, bardzo wysoką objętościową wydajność, a wysokie współczynniki wnikania ciepła podczas zmiany stanu skupienia mają korzystny wpływ na wielkość zastosowanych wymienników ciepła. Jest niepalny i nieszkodliwy.