Czy założenie instalacji można podzielić na etapy?

Tak. Możliwe jest położenie instalacji, która będzie gotowa na dołączenie do niej pompy ciepła i pozostawienie jej w takim stanie bez szkody dla budynku. Niekiedy właściciele przewidują, że w przyszłości będą korzystać z pompy ciepła, ale chwilowo nie mają na nią funduszy. Optymalnym rozwiązaniem jest wówczas założenie instalacji z odpowiednim przyłączem, tymczasowo zabezpieczonym. Wówczas możliwe będzie w przyszłości dodanie dolnego źródła ciepła, lub rekuperatora. Nie ma również przeciwwskazań w rozbudowywaniu pompy ciepła o kolejne źródła dolne, aż do maksymalnych możliwości sprężarki.