Jakie są przewidywania odnośnie opłacalności pomp w kolejnych latach?

Opłacalność pomp ciepła będzie prawdopodobnie rosnąć. Przemawiają za tym następujące czynniki:

  • Korzyści skali – pomp produkuje się coraz więcej co pozwala na obniżenie ceny jednostkowej. Producentów jest coraz więcej co zmusza ich do silniejszej konkurencji cenowej,
  • Ceny energii – Koszt energii elektrycznej oraz paliw kopalnych wykorzystywanych w systemach grzewczych najprawdopodobniej będzie rosnąć ze względu na wyczerpywanie się zasobów surowcowych oraz nacisk na ochronę środowiska.
  • Postęp techniczny – Stale opracowywane są nowe czynniki termodynamiczne, rozwiązania zwiększające efektywność pomp i ograniczające koszty.
  • Planowanie – Uwzględnianie pompy ciepła w pierwotnym planie budynku obniża koszty inwestycji. 

Czynnik, który może wpłynąć na obniżenie opłacalności:

  • Koniec dopłat – Pompy ciepła mogą przestać być dofinansowane z środków UE. Będzie to jednocześnie oznaczało, że opłacalność pomp jest bardzo wysoka.