Czy fotowoltaika to to samo co kolektory słoneczne (solary na prąd)?

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia. Nie może więc być mowy o wyborze: fotowoltaika, a kolektory słoneczne. Oba urządzenia korzystają z energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne służą jednak do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną (dokonują konwersji). Kolektor natomiast używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania płynu (np. wody). Mimo, że panele fotowoltaiczne mogą wyglądać podobnie do kolektorów, ich przeznaczenie jest odmienne. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań przed łączeniem obu instalacji.