Z jakich elementów składa się zestaw fotowoltaiczny?

Ponieważ nie jesteśmy w stanie bezpośrednio korzystać z energii wyprodukowanej w panelach fotowoltaicznych, panele pracują wraz z całą instalacją PV. (Działanie paneli fotowoltaicznych opisane jest tutaj).

Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej składa się z:

  • paneli fotowoltaicznych – zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,

  • inwertera (falownika) - zmieniającego prąd stały na prąd zmienny,

  • liczników zużycia i produkcji energii,

  • okablowania,

  • akumulatora wraz z regulatorem ładowania - w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna (off-grid - wyspowa) czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid).

Połączenie tych elementów ma zapewnić ciągłość przesyłu energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat instalacji on-grid i off-grid znajdują się w dziale rodzaje instalacji fotowoltaicznych.