Adam Tomasiewicz 26 września, 2021 • 9 min czytania
Facebook LinkedIn
Spis treści

Od 2022 r. zmienia się prawo energetyczne. Jak zapewnia Ministerstwo Klimatu – nowy model rozliczeń ma szansę być fundamentem w procesie tworzenia nowych rozwiązań na rynku energii.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który zakłada, zwiększenie aktywności odbiorców na rynku energii elektrycznej.

Od stycznia 2022 r. ma zniknąć system opustów, który zachęcał dotychczasowo ponad 500 polskich rodzin do montowania instalacji fotowoltaicznych.

Kluczową zmianą projektu jest zakończenie stosowanego od 2016 roku systemu opustów. W dotychczasowym systemie prosumenci za każdą 1 kWh niewykorzystanej i wprowadzonej do sieci wyprodukowanej energii mogli otrzymać opust w wysokości 80% (mikroinstalacje do 10 kWp) za energię w kolejnych rachunkach, lub też 70% (10-50 kWp) pobranej z sieci 1kWh energii i zmiennej opłaty dystrybucyjnej.

Z alternatywnego systemu rozliczeń mogą obecnie skorzystać Ci prosumenci będący przedsiębiorcami , którym przysługuje prawo do wyboru systemu opustów, lub także sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po średniej cenie z rynku – w ostatnim kwartale 2020 r. cena ta wynosiła 252,69 zł/MWh.

System netmeteringu ma zostać zastąpiony przez zwykłą sprzedaż, z tą różnicą, że energię kupimy dwukrotnie drożej niż sprzedamy.

Zaprezentowany przez urzędników Ministerstwa Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE proponuje, aby objąć wszystkich prosumentów, systemem sprzedaży energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego.

Już 1 stycznia 2022 r. system opustów ma zostać wyłączony dla mikroinstalacji oddawanych do użytku, pod warunkiem, że do tego momentu zostanie sfinalizowany cały proces zmiany przepisów prawnych.

Natomiast prosumenci, którzy do końca bieżącego roku zamontują instalację fotowoltaiczną, zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez 15 lat.

Nowe prawo ma umożliwić migrację do nowego systemu rozliczeń prosumentom, którzy rozpoczęli działalność do końca 2021 r.

Zgodnie z nowymi ustaleniami MKiŚ, wszyscy prosumenci, którzy uruchomią swoją mikroinstalację do produkcji prądu do 1 stycznia 2022, będą mogli już jedynie sprzedawać nadwyżki energii. Cena takiego zakupu wyprodukowanej energii będzie wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, która ogłoszona była przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy o Prawie energetycznym.

Przy takim rozwiązaniu inni sprzedawcy będą mieli prawo do zaoferowania lepszych warunków zakupu energii elektrycznej dla prosumentów, niż sam zakup przez sprzedawcę.

Jak zapewnia Ministerstwo Klimatu, najnowsza propozycja jest całkowicie zgodna z prawem Uni Europejskiej. Wszyscy odbiorcy, którzy są objęci istniejącymi systemami muszą mieć możliwość wyboru nowego systemu, który rozlicza oddzielnie energię elektryczną wprowadzoną do sieci i zużywaną, jako podstawę do obliczania opłat sieciowych. Takiego rozwiązania nie daje system opustów.

Jak ocenia Ministwerstwo Klimatu, nowy model zapewni sprawiedliwą partycypację w kosztach odbiorców energii słonecznej. Jednocześnie zapewniając im równy udział w systemie opłat. Zaznaczają, że ponoszone opłaty dystrybucyjne będą nakładane jedynie na pobraną energię elektryczną, a sam model zachęci ich do większej konsumpcji energii.

Przedstawione zmiany odzwierciedlają kolejny etap rozwoju rynku prosumentów.

Stale rosnące znaczenie prosumentów i ich udział w wytwarzaniu energii dają podstawy do wytworzenia pewnych ram, które zapewniają im aktywną rolę na rynku OZE.

Stąd też wprowadzenie nowych przepisów zapewnia im szereg dodatkowych możliwości – a głównie uprawnienie do sprzedaży energii elektycznej. Stworzenie nowych narzędzi, pozwoli zainicjować współpracę między najważniejszymi uczestnikami rynku energii – odbiorcy, prosumenci oraz agregatorzy.

Agregatorzy dadzą zarobić prosumentom

To nie koniec zmian na rynku energii – kolejna zapowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zapowiada wprowadzenie do polskiego prawa nowego uczestnika rynku – agregatorów, którzy będą oferować zakup nadwyżek energii elektrycznej.

Resort klimatu upewnia, iż wprowadzenie agregatorów stworzy następną okazję do wypracowania nowych modeli biznesowych, które będą uwzględniać magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewnią korzystniejsze wynagrodzenie dla prosumenta.

Co zyska prosument?

Przede wszystkim większa swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii. Wykorzystanie potencjału, który daje możliwość magazynowania energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli na zastąpienie obecnie istniejących sposobów przechowywania energii w sieci

Dodatkowo, prosumentom poszerzają się możliwości magazynowania energii we własnym zakresie, co z kolei będzie podstawą do wypracowania odpowiednich rozwiązań w zakresie wsparcia inwestycyjnego na zakup takich urządzeń.

Jak te zmiany wpłyną na opłacalność fotowoltaiki?

Przy założeniu, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa w domu jednorodzinnym 4,5 MWh energii elektrycznej rocznie, bez fotowoltaiki za taką samą ilość energii zapłaciliby w tym roku około ponad 3 tys. zł. W obecnym systemie netmeteringu, z instalacją energetyczną o mocy 5,5 kW ich roczne rachunki za prąd, spadłyby do 100 zł.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, taka sama rodzina, wyposażona w taką samą instalację fotowoltaiczną, może zaoszczędzić już tylko 1 tys. zł energii zużywanej. Pozostałą energię będzie musiała kupić za około 2 tys. zł, z czego ze sprzedaży tych nadwyżek, które wygeneruje we własnej mikroinstalacji odzyska niespełna połowę.

Najważniejsze wnioski związane z planowanymi zmianami prawa energetycznego

  • oszczędność miesięczna niższa nawet o 2000 zł rocznie,
  • nowi uczestnicy rynku energii: prosumenci zbiorowi oraz agregatorzy,
  • planowane wejście przepisów w życie – styczeń 2022r.
  • zakup fotowoltaiki jeszcze w tym roku, daje prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez 15 lat.

Podziel się artykułem:

Facebook LinkedIn

Sprawdź konkretne oferty instalatorów

Porównaj oferty instalatorów z Twojej okolicy i wybierz najlepszą!

Porównaj oferty
  • Sprawdzeni instalatorzy
  • Najlepsze ceny sprzętu
  • Gwarancja satysfakcji

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Skorzystaj z kalkulatora online i zobacz o ile mniej możesz płacić.

Sprawdź obliczenia

Masz pytania? Poproś o pomoc naszego doradcę.

Adam Tomasiewicz

Ekspert ds. fotowoltaiki
  • •  Doświadczenie w branży fotowoltaicznej 7 lat.
  • •  Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania.
Umów się na konsultację

Zobacz inne artykuły:

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach korzystania z narzędzi społecznościowych (Facebook, Instagram), analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Piksel Facebooka). Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we własnej przeglądarce. Jeśli będziesz korzystał z naszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookies) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?