Wyniki wyszukiwania: prosument

Znaleziono 39 artykułów.


Czy gmina może wykorzystać instalację korzystającą z OZE na własne potrzeby? Nie. Nie. Gmina jest jedynie pośrednikiem sprawującym pieczę nad przekazaniem środków beneficjentowi i prawidłowym wykonaniem przez niego inwestycji. Nie może wykorzystać dofinansowań, ani kredytów związanych z programem Prosument na potrzeby własne.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
W jakim czasie należy zrealizować i rozliczyć inwestycję? Inwestycja musi zostać zrealizowana w terminie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Natomiast kredyt udzielony na jej sfinansowanie może zostać rozłożony na okres do 15 lat. Spłata kredytu (pierwsza rata) może zostać przesunięta do 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji.
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy możliwe jest skorzystanie z dofinansowania bez zawierania umowy kredytu? Nie. By uzyskać dofinansowanie inwestycji objętej programem Prosument, beneficjent musi zawrzeć umowę kredytu, zapewniając sobie w ten sposób 100% potrzebnych środków. Może oczywiście dokonać wcześniejszej spłaty kredytu. Warto zauważyć, że kredyt ma oprocentowanie znacznie niższe niż oferowane na rynku lokaty kapitałowe. Bardziej opłaca się więc dokonać jego terminowej...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Czy można przeznaczyć dofinansowanie na zakup i montaż instalacji produkującej ciepło?  Tak, Tak, ale maksymalnie w 80%. Instalacja musi się wówczas składać z przynajmniej jednego urządzenia produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych o wartości minimum 20% dofinansowania. Pozostała część kwoty dofinansowania i kredytu może być przeznaczona na instalacje produkujące wyłączne energię cieplną (kolektory słoneczne, pompy ciepła, spalarnię biomasy itp.).
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie? Nabór wniosków został już otwarty i kontynuowany będzie w sposób ciągły do roku 2018, w którym rozpocząć się muszą ostatnie inwestycje. Szczególnie opłacalne jest jednak złożenie wniosku o dofinansowanie Prosument do końca roku 2016. Do końca tego roku beneficjentom przysługiwać będzie wyższe dofinansowanie (40 lub 20% zamiast 30 i 15 % w okresie...
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Prosement - Banki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków w ramach programu Prosument tylko z jednym bankiem, jest nim Bank Ochrony Środowiska.  Wypowiedź prezesa Banku Ochrony Środowiska, Pana Mariusza Klimczaka na temat programu Prosument:   „ Jesteśmy przekonani, że uruchomienie programu...
DODANO: 17 March 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Prosument: banki już mogą przygotowywać wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił start naboru wniosków dla banków w ramach programu „Prosument”.  Zasady udziału banków w programie Prosument Banki chcące uczestniczyć w programie „Prosument” musza złożyć w sumie dwa wnioski. Pierwszy o udostępnienie środków z przeznaczeniem na...
DODANO: 3 February 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Kim jest potencjalny polski prosument? Spółka RWE Polska zleciła badanie opinii publicznej, z którego jednoznacznie wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych zainwestować w panele fotowoltaiczne. Kim jest potencjalny polski prosument? Ile byłby w stanie zainwestować w instalacje fotowoltaiczne? Na te wszystkie pytania odpowiedź można znaleźć w przeprowadzonym przez RWE badaniu. Co piąty...
DODANO: 3 February 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Warmia i Mazury dołączyły do programu Prosument Program „Prosument” mający na celu finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii nabiera coraz szybszego tempa. Pod koniec października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał na swojej stronie internetowej informację, że do programu dołączył wojewódzki fundusz w Olsztynie. Ambitne plany WFOŚiGW w Olsztynie Wojewódzki...
DODANO: 3 February 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Warmińsko-mazurskie stawia na fotowoltaikę W W naszym wcześniejszym artykule wspominaliśmy o tym, że Warmia i Mazury dołączyły do programu „Prosument ”. Dzisiaj mamy kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców tego regionu – w Wesołówku koło Wielbarka 6 listopada bieżącego roku otwarto pierwszą włączoną do sieci elektroenergetycznej farmę fotowoltaiczną w województwie. Farma fotowoltaiczna...
DODANO: 13 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków Czytaj więcej...

DODANO: 12 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
  Uwaga! Program Prosument jest już nieaktualny. Z naszych informacji wynika że ostatni nabór Programu Prosument odbył się w sierpniu 2015 r. , a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zastąpi go programem Region, czyli pożyczkami bez dotacji. Skontaktuj się z nami jeśli chcesz rozłożyć koszt swojej instalacji fotowoltaicznej na wygodne niskooprocentowane raty nawet do 10 lat!...
DODANO: 16 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków Czytaj więcej...
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
DODANO: 6 May 2015        AUTOR: Marta Okońska Czytaj więcej...
Kto może skorzystać z programu Prosument? Program PROSUMENT jest skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych. To oni mogą starać się o dofinansowanie inwestycji oraz skorzystać z preferencyjnych kredytów (0zł wkładu własnego!). Beneficjentami programu mogą zostać: osoby fizyczne (w tym rolnicy), wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu...
DODANO: 16 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków Czytaj więcej...
Wysokość dotacji Prosument Jakiej wysokości dotację można otrzymać? Minimalna wartość inwestycji wynosi 1000 zł. Maksymalna wartość w przypadku gdy beneficjentem jest osoba fizyczna wynosi 100 000 zł. W przypadku instalacji łączących różne źródła energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%. Faktyczna pomoc udzielana w formie dofinansowania wynosi 15...
DODANO: 21 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków Czytaj więcej...
Które OZE się kwalifikuje do programu Prosument? W W ramach programu PROSUMENT beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie na budowę przydomowych instalacji mających na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej i elektrycznej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie środków na zakup i montaż: instalacji fotowoltaicznej, małej elektrowni wiatrowej, układu mikrokogeneracyjnego (w tym mikrobiogazowni)...
DODANO: 21 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków Czytaj więcej...
Jak złożyć wniosek? Wnioski można składać za pośrednictwem banku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub Jednostek Samorządu Terytorialnego (gminy, powiatu), w zależności od tego z kim w danym regionie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał umowy na udostępnienie środków w ramach programu PROSUMENT.  Osoby fizyczne (w tym rolnicy) z województwa...
DODANO: 21 January 2015        AUTOR: Marcin Bojków Czytaj więcej...
Prosument - Banki    
DODANO: 17 March 2015        AUTOR: Czytaj więcej...
Prosument - pytania i odpowiedzi
DODANO: 2 February 2015        AUTOR: Czytaj więcej...